badanie jakości wody
badanie wody
subpage.jpeg
Czyszczenie studni głębinowej i kopanej

 

Cykliczna regeneracja studni głębinowych czy czyszczeni i dezynfekcja studni kopnej pozwoli usunąć niektóre fizyczne zanieczyszczenia. Da również informację na temat tego, czy woda pochodząca z danego ujścia jest zdatna do użytkowania w gospodarstwie domowym po wykonaniu badania wody.

 

Czyszczenie i dezynfekowanie studni to zabieg taki sam jak w przypadku innych urządzeń, które wymagają okresowych przeglądów i konserwacji. Odpowiednio wyczyszczona przyczyni się do utrzymania wysokiej jakości wody przeznaczonej do spożycia (pitnej).

 

Zanieczyszczanie wody w studni kopanej lub w studniach głębinowych jest procesem naturalnym i nieuniknionym. Jednym ze źródeł tego stanu rzeczy jest chociażby gleba, która napływa do studni wraz z wodą. Z biegiem czasu zmienia się w warstwę mułu, a ten staje się pożywką do rozwoju mikroorganizmów m.in. chorobotwórczych. W efekcie pogarsza się stan jakość wody oraz zmniejsza wydajność studni.

 

Oprócz tego na ścianach studni oraz instalacji zaczyna tworzyć się warstwa biofilmu, który jest siedliskiem niebezpiecznych związków i bakterii.

 

Dezynfekcja i czyszczenie studni polega na:

– wypompowaniu wody ze studni,

– wybraniu warstwy mułu i osadów (do 60 cm),

– oczyszczeniu mechanicznym (szczotkowaniu),

– czyszczeniu chemicznym (najdokładniejsze czyszczenie cembrowiny),

– uzupełnieniu lub wykonaniu podsypki żwirowej (specjalnym żwirem filtracyjnym),

– zdezynfekowaniu studni

– dezynfekcji instalacji wody pitnej w budynku,

– zdezynfekowaniu wody studziennej po usłudze,

– wykonaniu drobnych napraw takich jak np. uszczelnianie studni szybkoschnącym materiałem cementowym.

 

Dane firmy

Grupa DALAB Dariusz Bożek
Mszanka 234
38-322 Łużna
powiat: Gorlice
NIP: 738 000 92 92

Kontakt

Gorlice  - 790 502 300

Rzeszów - 573 997 017

Nowy Sącz - 789 962 191

Brzesko - 573 972 912

(18) 353-77-43 wew. 22

laboratoriumwody.dalab@gmail.com

ilac wieksze

pca wieksze

akredytacja male

ppis

Copyright © DALAB. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Realizacja, wdrożenie: Agencja DM